Intel Core i5-7400 - 3.0GHz sk1151

Intel Core i5-7400 - 3.0GHz sk1151 (Box - CH) Cache 6MB, 4 C, 4 T

Intel Core i5-7400 - 3.0GHz sk1151 (Box - CH) Cache 6MB, 4 C, 4 T

----------------------------------------------------------------------

Xem Bảng báo giá linh kiện cũBảng báo giá đầy đủ tại đây !

 

Scroll