Intel Core i3-7100 - 3.9GHz sk1151

Intel Core i3-7100 - 3.9GHz sk1151 (Box - CH) Cache 3MB, 2 C, 4 T

Intel Core i3-7100 - 3.9GHz sk1151 (Box - CH) Cache 3MB, 2 C, 4 T

----------------------------------------------------------------------

Xem Bảng báo giá linh kiện cũBảng báo giá đầy đủ tại đây !

 

Scroll