CPU Chipset

CPU được xem là bộ não của máy vi tinh. CPU được cung cấp tại Vi tính Á Châu có nhiều loại và nhiều hãng uy tính như Intel, AMD...

Scroll