Intel Core i3-3240 - 3.4Ghz sk1155

Intel Core i3-3240 - 3.4Ghz sk1155 ( không fan ) Cache 3MB /2C/4T

Intel Core i3-3240 - 3.4Ghz sk1155 ( không fan ) Cache 3MB /2C/4T

----------------------------------------------------------------------

Xem Bảng báo giá linh kiện cũBảng báo giá đầy đủ tại đây !

 

Scroll