Intel Core i5-4460 - 3.2Ghz sk1150

Intel Core i5-4460 - 3.2Ghz sk1150 (Tray - fan zin) 6MB L3cache/4C/4T

Intel Core i5-4460 - 3.2Ghz sk1150 (Tray - fan zin) 6MB L3cache/4C/4T

----------------------------------------------------------------------

Xem Bảng báo giá linh kiện cũBảng báo giá đầy đủ tại đây !

 

Scroll