Intel Celeron G3900 - 2.8GHz sk1151

Intel Celeron G3900 - 2.8GHz sk1151 (Box - CH) Cache 2MB, 2 C, 2 T

Intel Celeron G3900 - 2.8GHz sk1151  (Box - CH)  Cache 2MB, 2 C, 2 T

----------------------------------------------------------------------

Xem Bảng báo giá linh kiện cũBảng báo giá đầy đủ tại đây !

 

Scroll