Intel Core i3-4160 - 3.6Ghz sk1150

Intel Core i3-4160 - 3.6Ghz sk1150 (Tray - fan zin) 3MB L3cache/2C/4T

Intel Core i3-4160 - 3.6Ghz sk1150 (Tray - fan zin) 3MB L3cache/2C/4T

----------------------------------------------------------------------

Xem Bảng báo giá linh kiện cũBảng báo giá đầy đủ tại đây !

 

Scroll