Intel Core i3-540 - 2.8Ghz sk1156

Intel Core i3-540 - 2.8Ghz ( không fan ) Socket 1156, Cache 3MB

Intel Core i3-540 - 2.8Ghz ( không fan ) Socket 1156, Cache 3MB

----------------------------------------------------------------------

Xem Bảng báo giá linh kiện cũBảng báo giá đầy đủ tại đây !

 

Scroll