Intel Pentium Dual G850 - 2.8GHz sk1155

Intel Pentium Dual G850 - 2.8GHz sk1155( không fan ) Cache 3MB, 2 C, 2 T

Intel Pentium Dual G850 - 2.8GHz sk1155( không fan ) Cache 3MB, 2 C, 2 T

----------------------------------------------------------------------

Xem Bảng báo giá linh kiện cũBảng báo giá đầy đủ tại đây !

 

Scroll