CARD PCI CÁC LOẠI

VGA ASUS /Gigabyte 512MB

VGA ASUS /Gigabyte 512MB
Đăng ngày 15-09-2017 10:55:00 AM
Giá : 200 000 VND
VGA ASUS /Gigabyte 512MB

VGA ASUS / Gigabyte - 1GB (EN210D3)

VGA ASUS / Gigabyte - 1GB (EN210D3)
Đăng ngày 15-09-2017 10:54:00 AM
Giá : 550 000 VND
VGA ASUS / Gigabyte - 1GB (EN210D3)

VGA ASUS - 1GB (EN210D3)

VGA ASUS - 1GB (EN210D3)
Đăng ngày 15-09-2017 10:52:00 AM
Giá : 800 000 VND
VGA ASUS - 1GB (EN210D3)

VGA Gigabyte - 2GB (N420)

VGA Gigabyte - 2GB (N420)
Đăng ngày 19-09-2017 10:50:00 AM
Giá : 1 200 000 VND
VGA Gigabyte - 2GB (N420)

 

công ty và đối tác

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1